Vervoer naar strand Sint Maartenszee

In een elektrische golfkar naar het strand van Sint Maartenszee. Voor strandbezoekers is het sinds vorige week mogelijk om dit te doen. Vanaf de slagboom rijdt een golfautootje tegen vergoeding van slechts één euro naar het strand. Badgasten die slecht ter been zijn of geen zin hebben om te lopen, kunnen gebruik maken van deze service.

De weg naar het strand is een fiets- en wandelroute en toegankelijk voor (invalide) mensen met een ontheffing. De duinen geven aan de fietsers en wandelaars veel van hun natuurpracht prijs. Voor mensen die niet zo ver kunnen lopen, was het tot nu toe onmogelijk om hiervan te genieten. Nu kan het wel. In samenwerking met de ondernemers in Sint Maartenszee, met name strandpaviljoen Zuid, maakt gemeente Schagen dit zomervervoer mogelijk. Het golfautootje rijdt op verzoek naar en van het strand. Wie bij de slagboom wacht, ziet het autootje vanzelf komen aanrijden. De gemeente huurt het acht persoons-golfkarretje op proef voor deze zomer. Er hebben in een week al bijna honderd mensen gebruik van gemaakt. Als de belangstelling voldoende blijft, wordt gewerkt aan permanent zomervervoer vanaf 2018, mogelijk op zonnecellen en in samenwerking met ECN.

Wethouder Jan Steven van Dijk is blij dat het gewenste vervoer al dit seizoen is gekomen. “Sint Maartenszee is een mooie rustige badplaats met prachtige uitzichten en doorkijkjes. De uitstraling van dit charmante kustdorp kan echter duidelijker en mooier, met meer samenhang. Ook kunnen verkeerssituaties veiliger en overzichtelijker worden. Daar streven de ondernemers, inwoners, Hoogheemraadschap, de provincie en andere partijen zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten naar. Dit vervoer maakt het veiliger voor mensen die niet zo snel of lang kunnen lopen. Het is een van de deelprojecten die we samen met de ondernemers van Sint Maartenszee oppakken. Zoals ik dit voorjaar al zei, wil ik vaart maken met verbeteringen om deze badplaats meer uitstraling te geven. Niet alles kan even snel, dus het is mooi dat dit alvast is bereikt.”

Enkele andere projecten die op stapel staan in Sint Maartenszee, zijn renovatie van het uitkijkpunt en verlichting langs de weg naar zee. Ook is er het deelproject ‘verkeersveiligheid en uitstraling Zeeweg’, waarvoor meerdere alternatieven worden uitgewerkt. In het najaar van 2017 is er meer inzicht in de kosten, zodat dit in de begroting van 2018 meegenomen kan worden. De plannen zijn te zien op www.schagen.nl/SintMaartenszee