Zonneweide Sint Maartensbrug

De gemeente Schagen heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de aanleg van een zonneweide. De aanvraag is voor de Grote Sloot 154 en 158 in Sint Maartensbrug. De ondernemer die de aanvraag heeft gedaan wil zijn bedrijf energieneutraal maken. Daarvoor wil hij een zonneweide van maximaal 1,7 hectare aanleggen met 7.500 zonnepanelen. Het college verwacht in het najaar een besluit te nemen over de aanvraag en de toetsing van de landschappelijke inpassing.

Participatie bewoners

De energieproductie voorziet in eerste instantie in de energiebehoefte voor de bedrijfsvoering van de aanvrager. Daarnaast wil hij ongeveer 25% van de opgewekte energie beschikbaar stellen voor participatie van bewoners. Hierdoor kunnen omwonenden en inwoners van Schagen meeïnvesteren in de zonneweide en zo profiteren van duurzame en schone energie uit de regio. Eind september organiseert de gemeente een informatieavond over duurzaamheid, waarbij de plannen van de zonneweide door de aanvrager worden toegelicht. De datum waarop deze avond is, is nog niet bekend.

Zonpotentie Schagen

De gemeente wordt benaderd door meerdere initiatiefnemers die op zoek zijn naar geschikte locaties om zonneweiden te realiseren. Om meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden van zonne-energie in Schagen doet de HVC onderzoek naar de mogelijkheden voor het vergroten van het aandeel zonnepanelen. Verwacht wordt dat dit onderzoek in het najaar van 2017 klaar is.

Energieneutraal Schagen

In Schagen is al een aantal stappen gezet om te komen tot een 100% duurzame energievoorziening. Zo zijn er verschillende initiatieven gestart door bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente zelf. Deze initiatieven dragen bij om Schagen meer duurzaam en energieneutraal te maken. Daarnaast stelt de gemeente jaarlijks een Energieagenda vast met concrete duurzame energieprojecten. In de Energieagenda staan onder andere projecten, activiteiten en maatregelen die een bijdrage leveren aan energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. De ambitie van de gemeente voor een meer energieneutraal Schagen in 2040 is geen vrijblijvende inspanning en sluit aan op de Europese afspraken en de doelstelling van onze Rijksoverheid om de CO2 uitstoot te verminderen.