Openbare bijeenkomst van de gemeente Schagen over de infrastructuur van onze gas- en elektraleidingen

Uitnodiging bijeenkomst 14 november in de raadszaal
Hierbij nodigen we iedereen uit voor een openbare bijeenkomst van de gemeente Schagen over de infrastructuur van onze gas- en elektraleidingen. We willen van het gas af en gaan al meer stroomgebruiken. Kunnen de huidige systemen van Liander dit aan? Wat is noodzakelijk om er voor tezorgen dat we over 5/10 jaar minder gas gebruiken en meer stroom. Kunnen we alle zonnepanelen plaatsen zoals we dat wensen in RES 1.0? Hoe staat het met de uitvoering van RES 1.0? Welke gevolgen heeft dit voor Liander op de korte en lange termijn? Waarom moet er een regelstation komen tussen St. Maarten en St. Maartensbrug?

Kortom de raads- en steunfractieleden van Schagen hebben veel vragen en wellicht hebben onze inwoners of ondernemers ook nog prangende vragen.

Deze openbare beeldvormende vergadering vindt plaats in de raadszaal van het gemeentehuis en begint om 19.30 uur. Er komen diverse sprekers en gasten en de avondvoorzitter is Odile Rasch, Programmamanager Regionale Energie Strategie NHN.

programma
1. Opening
2. Presentatie Liander
3. Stand van zaken zoekgebieden RES 1.0
4. Pitch en reactie van diverse gasten, ze brengen ook een bespreekpunt in voor de paneldiscussie

  • wethouder Kruijer
  • Janco Zeeman, ondernemer van Kolksluis
  • Kees Mosch, vertegenwoordiger van OFS (sector industrie en bedrijven)
  • Ruud Cuypers van TNO (deskundige op het gebied van energieopslag)

5. Paneldiscussie door de vorige sprekers onderleiding van de dagvoorzitter.
6. Paneldiscussie met de zaal onderleiding van de dagvoorzitter

21.00 uur Sluiting

Wij hopen u te mogen ontvangen op deze interessante avond.

Namens

Hans Kröger (JESSLokaal)
Mirjam van Musscher (PvdA)
Angelique van Wijk-Ligthart (VVD)