Out of the box…..

In de laatste Brugpraat heeft u kunnen lezen over de Werkgroep Verkeer Burgerbrug. Deze groep is opgericht om tot handhaving van de 30 kilometer zone binnen de bebouwde kom te komen zodat het in Burgerbrug veiliger en nog leefbaarder wordt.

Uw ideeën en oplossingen voor handhaving van de 30 km zone zijn van harte welkom en worden graag ontvangen via werkgroepverkeer@burgerbrug-nh.nl

Zoals aangekondigd, zal de Dorpsraad in het najaar een bijeenkomst organiseren waarvoor belangstellenden en belanghebbenden worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst worden ideeën gepresenteerd en bediscussieerd zodat de werkgroep uiteindelijk met een goed onderbouwd en breed gedragen plan richting gemeente kan.