Monthly Archive: februari 2019

Ook landelijke media kennen vlotbrug

Vooruitlopend op de Provinciale Statenverkiezingen maakte NH Nieuws zo’n drie weken geleden een reportage over de vlotbrug in Burgervlotbrug. Een groot deel van de inwoners en ondernemers van Burgerbrug en omstreken heeft al jaren...

Beleid op zonneparken vastgesteld door gemeenteraad

Dinsdag 19 februari stemde de gemeenteraad in met het beleid voor zonneparken. Burgemeester Marjan van Kampen: “Nog voordat er maar één letter op papier stond, zijn we eerst samen met inwoners, natuurorganisaties, technische deskundigen,...

Gemeente Schagen start Duurzaamheidslening

De gemeenteraad van Schagen heeft de verordening Duurzaamheidslening vastgesteld. De gemeente stimuleert hiermee energiebesparing in de bestaande woningvoorraad en zet in op een versnelling in de energieneutrale en aardgasloze gebouwde omgeving. “Energiebesparende maatregelen in...

Woning in dorp of stad splitsen mag

Je woning splitsen en de helft verkopen of verhuren, mag dat? In dorpen en stad van gemeente Schagen vaak wel. Het gemeentebestuur van Schagen staat er in principe positief tegenover. Er zijn wel voorwaarden...

Vacature: vrijwillig redacteur (m/v)

Wonen Plus Welzijn geeft vier maal per jaar haar WPW Magazine uit. Het WPW Magazine heeft een grote oplage en komt op de mat bij abonnees, vrijwilligers en wordt ook verspreid onder de samenwerkende...

Aanpak permanente bewoning van recreatiewoningen

In 2016 heeft de gemeente Schagen waarschuwingen gegeven aan permanente bewoners van een recreatiewoning. In de brief werd aangegeven dat de gemeente handhavend optreedt als de permanente bewoning niet wordt beëindigd. Die tijd van...