Beleid op zonneparken vastgesteld door gemeenteraad

Dinsdag 19 februari stemde de gemeenteraad in met het beleid voor zonneparken. Burgemeester Marjan van Kampen: “Nog voordat er maar één letter op papier stond, zijn we eerst samen met inwoners, natuurorganisaties, technische deskundigen, initiatiefnemers, jongeren en raadsleden met elkaar in gesprek geweest. Op deze manier wilden we een breed maatschappelijke discussie over zonneparken en met elkaar uitgangspunten voor het nieuwe beleid maken. Het past ook bij hoe wij als gemeente willen werken: op een participatieve manier samen beleid maken.” Het beleid voor zonneparken is aangenomen met 22 stemmen voor en 4 stemmen tegen.

Duurzame, toekomstbestendige gemeente

Gemeente Schagen werkt aan een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Daarvoor is ook het opwekken van duurzame energie belangrijk. Gemeengoed is het leggen van zonnepanelen op daken van woningen en bedrijven. “Maar”, zeggen wethouders Jelle Beemsterboer en Hans Heddes. “Ook als we alle daken van woningen en bedrijven vol leggen met zonnepanelen, blijft er nog een grote opgave over.” Zonneparken, ook wel grondgebonden zon, is een nieuwe mogelijkheid om duurzame energie op te wekken.

Alle informatie over het beleid en het proces is te vinden op www.schagen.nl/zon