Category: Persbericht

Beleid op zonneparken vastgesteld door gemeenteraad

Dinsdag 19 februari stemde de gemeenteraad in met het beleid voor zonneparken. Burgemeester Marjan van Kampen: “Nog voordat er maar één letter op papier stond, zijn we eerst samen met inwoners, natuurorganisaties, technische deskundigen,...

Gemeente Schagen start Duurzaamheidslening

De gemeenteraad van Schagen heeft de verordening Duurzaamheidslening vastgesteld. De gemeente stimuleert hiermee energiebesparing in de bestaande woningvoorraad en zet in op een versnelling in de energieneutrale en aardgasloze gebouwde omgeving. “Energiebesparende maatregelen in...

Woning in dorp of stad splitsen mag

Je woning splitsen en de helft verkopen of verhuren, mag dat? In dorpen en stad van gemeente Schagen vaak wel. Het gemeentebestuur van Schagen staat er in principe positief tegenover. Er zijn wel voorwaarden...

Vacature: vrijwillig redacteur (m/v)

Wonen Plus Welzijn geeft vier maal per jaar haar WPW Magazine uit. Het WPW Magazine heeft een grote oplage en komt op de mat bij abonnees, vrijwilligers en wordt ook verspreid onder de samenwerkende...

Aanpak permanente bewoning van recreatiewoningen

In 2016 heeft de gemeente Schagen waarschuwingen gegeven aan permanente bewoners van een recreatiewoning. In de brief werd aangegeven dat de gemeente handhavend optreedt als de permanente bewoning niet wordt beëindigd. Die tijd van...

Samen op weg naar dementie-vriendelijke gemeente

In de eerste maanden van 2019 begint gemeente Schagen samen met meerdere organisaties diverse acties om zoveel mogelijk inwoners en ondernemers/winkeliers dementie-vriendelijk te maken. Zo biedt de gemeente via het netwerkdementie-nhn gratis trainingen aan....

Topsportfonds voor Schagens sporttalent

Topsport en talentontwikkeling stimuleren. Dat wil de gemeente Schagen met het topsportfonds dat 1 januari 2019 van start gaat. Wethouder Joke Kruit en Ellis van der Weerden, directeur van het Olympisch Netwerk Noord-Holland (ONNH),...