Over de Dorpsraad Burgerbrug

De Dorpsraad Burgerbrug is begin jaren 80 begonnen als “Comité Leefbaarheid Burgerbrug”. Vanaf 26 oktober 2012 is de naam veranderd in “Stichting Dorpsraad Burgerbrug en Omstreken”. Vanaf het eerste uur is het doel niet veranderd. Nog steeds gaat het erom de belangen van het dorp zo goed mogelijk te behartigen. Belangrijke gesprekspartner hierbij is de gemeente. Op verschillende niveaus wordt hiermee contact onderhouden.
Momenteel bestaat de Dorpsraad uit de volgende personen:

NaamFunctieTelefoonEmail
Willem ZuiderwijkVoorzitterdorpsraad@burgerbrug-nh.nl
Bianca HarlaarSecretaris a.i.secretariaatdorpsraad@burgerbrug-nh.nl
Peter FennemaPenningmeester
Bert RotteveelLid
Cees RutsenLid

De Dorpsraad vergadert ongeveer acht keer per jaar. De vergaderdata vindt u links in het hoofdscherm. De vergaderingen vinden plaats in de Herboren Toren en beginnen om 20:00 uur. Hoewel de vergaderingen openbaar zijn, vinden wij het prettig als u uw aanwezigheid vooraf meldt via het contactformulier op de site.

Na afloop van de vergaderingen zijn de notulen (na enige tijd) te downloaden onder het menu “Dorpsraad Burgerbrug”.

Ook houdt de Dorpsraad jaarlijks in november haar jaarvergadering. Bij deze vergadering zijn alle bewoners van welkom. Hier geeft de Dorpsraad uitleg wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan en wat hen bezig houdt. Na de pauze wordt er veel al een spreker uitgenodigd.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan ook Contact op door middel van het contactformulier (uit het hoofdmenu: Contact)