Klaas Zaal was één met molens

Overgenomen van www.nhd.nl (geschreven door Ed Dekker)

BURGERBRUG – Zo’n veertig molens in Noord-Holland staan ’in de rouw’ wegens het overlijden van Klaas Zaal uit Alkmaar. De 66 jaar geworden Zaal is van grote betekenis geweest voor de regionale molenwereld.

Klaas Zaal was 46 jaar vrijwillig molenaar van de Molen F in Burgerbrug van de Stichting Zijper Molens. Al deze jaren was hij ook op andere terreinen actief voor de stichting. In 1967 was Zaal een van de grondleggers van de landelijke organisatie Gilde van Vrijwillig Molenaars.

Als jonge knaap maakte hij zich zorgen, samen met enkele vrienden, over de toekomst van molens en de beschikbaarheid van gekwalificeerde molenaars. Als tweede kandidaat behaalde hij in 1970 het getuigschrift voor vrijwillig molenaar. Veel had hij geleerd van Arie Berkhout, beroepsmolenaar van korenmolen ’t Roode Hert in Oudorp.

TweeduizendKlaas Zaal (portret)

Direct kon Klaas Zaal op de Molen F komen. Hij was de eerste vrijwillig molenaar die dankzij het nieuwe diploma een molen kreeg toegewezen. Inmiddels zijn meer dan tweeduizend molenliefhebbers geslaagd bij het Gilde.

Met Klaas Zaal als grote voorvechter kon Stichting Zijper Molens Molen F geheel in authentieke staat terugbrengen, uitsluitend geschikt voor windbemaling. Bij restauraties en schilderbeurten van andere molens in de Zijpe waakte hij over de juiste uitvoering.

Zijn kennis van Zijper én Zaanse molens was groot. De herbouwde molen De Gouden Engel in Koedijk voorzag hij op de askop van fraaie kleuren, naar Zaans gebruik. Als redactielid van Molenpost heeft hij veel gepubliceerd. Dit blad is het orgaan van Noord-Hollandse molenorganisaties.

Jaar lang

Zijn plaats op de Molen F neemt zoon Klaas in. De wieken van deze molen blijven een jaar lang in de rouwstand, naar een oude traditie De onderste wiek is de molenromp gepasseerd, als symbool voor het voorbije leven.

Klaas Zaal is vrijdag begraven in zijn geboorteplaats Bergen. Hij lag opgebaard in de knechtswoning bij molen De Gouden Engel, onderdeel van Stichting Johannes Bos. Zijn laatste reis voerde over de Grote Sloot langs molen Molen F.