NL Doet in de Old Skoel

Het zal u niet ontgaan zijn dat afgelopen vrijdag en zaterdag weer in het teken van NL Doet stonden. Verwoede pogingen om ons koninklijk paar naar Burgerbrug te halen mislukten, maar gelukkig waren er lokale helden die graag hun handen uit de mouwen staken. In de aula van de oude school werd onder leiding van Cees Rutsen veel werk verricht door jong en oud om deze plek om te toveren tot een multifunctionele ruimte, beschikbaar voor activiteiten door en voor de inwoners van Burgerbrug. Het nodige voorbereidende werk was al verricht door Dirk van Wichen die het te gebruiken hout keurig op maat had gezaagd. Zo kon er flink doorgepakt worden op deze mooie zaterdag, waarop ook de inwendige mens goed verzorgd werd:

Dorpsraad Burgerbrug e.o. bedankt Cees R., Cees H. Sylvia, Cora, Jessica, Hans, Manon, Jan-Kees, Aad, Elli, Chiel, Tobias en Jakob voor hun inzet tijdens NL Doet!

Vergeet u niet vrijdag a.s. (17 maart) naar de officiële opening van de Old Skoel te komen? U zult uw ogen uitkijken!