Raadpleeg kenners platteland

Dorpsraad Burgerbrug e.o. is lid van de vereniging Dorpswerk Noord-Holland. Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht (maart 2018) heeft Dorpswerk N-H begin juli een brief gestuurd naar alle raadsfracties van de verschillende gemeenten waarin geadviseerd wordt om voor het opstellen van de verkiezingsprogramma’s ook informatie in te winnen bij de inwoners van de buitengebieden. Hieronder treft u de brief aan. Dorpsraad Burgerbrug e.o. is benieuwd naar uw tips en brengt deze graag bij de verschillende fracties onder de aandacht. U kunt ze sturen naar: dorpsraad@burgerbrug-nh.nl.

 

Geachte raadsleden,

Natuurlijk weet u dat het platteland zijn eigen kracht en zorgen kent. Waar initiatieven rond duurzaamheid, wonen en zorg ontstaan en kerkgebouwen eendrachtig worden omgevormd ย tot multiculturele accommodaties. Waar wordt geknokt voor het behoud van basisvoorzieningen als de school, speeltuin, buurtbus en dorpshuis. Actieve dorpsbewoners, vrijwilligers pur sang, zorgen dat plannen worden gesmeed, activiteiten worden georganiseerd en besturen worden bemenst. Levendige dorpen zijn trotse dorpen. Deze kenners van het platteland zijn uitstekende informanten van lokale politici.

Dorpswerk Noord-Holland

Sinds dit jaar bestaat Dorpswerk Noord-Holland: ontstaan uit de bekende Vereniging van Kleine Kernen en het actieve Platform Dorpshuizen. Bij ons is het merendeel van de ruim 130 Noord-Hollandse dorpsraden en de 132 dorpshuizen aangesloten. En we groeien nog steeds. We maken deel uit van een krachtig landelijk netwerk van dorpen en platteland.

Belangenbehartigers

Wij zijn de belangenbehartigers van de actieve vrijwilligers in dorpshuizen, dorpsraden en bewonersinitiatieven in Noord-Holland. Wij steunen hen met raad en daad: informatie, advisering en kennisdeling. We maken met hen dorpsvisies, WMO-scans, ondernemingsplannen en kwaliteitszorgsystemen. Nieuwe initiatieven helpen we op weg. ย 

Meer informatie over actuele ontwikkelingen op het platteland?

Wilt u meer weten over wat dorpsraden beweegt en wat de zorgen zijn van dorpshuisbesturen? Ga dicht bij huis te rade bij de actieve bewoners. U kent ze ongetwijfeld. Ook kunt u bij ons terecht. Kijk op www.dorpswerknh.nl of raadpleeg een van onze adviseurs: Anita Blijdorp, dorpen@dorpswerknh.nl of Jaap de Knegt, dorpshuizen@dorpswerknh.nl. Met hun informatie kunt u een afgewogen standpunt bepalen.

We wensen u veel succes met het maken van uw verkiezingsprogramma.

Met een vriendelijke groet,

Nico Bijman, voorzitter Dorpswerk Noord-Holland