Bloemzaadjes en fruitstruiken

Op 14 maart plantte wethouder Hans Heddes samen met de kinderen van de St. Josephschool fruitstruiken als feestelijke aftrap van de eerste pluktuin in de gemeente Schagen. Ook zaaiden ze bloemzaadjes in op het braakliggende terrein naast de school.

Dorpsraadslid Aad Kramer kwam met het idee voor een pluktuin dat voortvarend door de gemeente is opgepakt binnen het programma “Schagen groeit door”. Het programma is bedoeld om Schagen blijvend groener te maken.