Oproep feitenrelaas Old Skoel

In oktober 2020 heeft de Gemeente Schagen het oude gebouw van de basisschool aan de Grote Sloot voor een symbolisch bedrag van 1 Euro verkocht aan de stichting Old Skoel, die het gebouw al een aantal jaren in bruikleen had. Dat zou Old Skoel in de gelegenheid stellen om forse subsidiebedragen te ontvangen voor de noodzakelijke renovatie van het gebouw.

Deze verkoop heeft in Burgerbrug veel emoties losgemaakt. Was het niet de bedoeling dat er woningen zouden komen op de grond van de oude school? Is de verkoop wel helemaal volgens de regels verlopen? Er zou toch eerst een evaluatie van het nut van Old Skoel voor Burgerbrug komen? Is Old Skoel nu een cultuurhuis of een dorpshuis, en voorziet het in een behoefte?

Al deze geluiden bereikten ook de Gemeenteraad, waar enkele fracties diverse malen vragen aan de betrokken wethouders stelden. Naar de mening van die fracties gaf het College van B&W echter onvoldoende duidelijkheid, reden waarom een meerderheid in de Raad op 18 mei jl. opdracht gaf tot het opstellen van een feitenrelaas met betrekking tot de verkooptransactie van de oude school, en hierbij een onafhankelijke te betrekken.

Het feitenrelaas moet op een rij zetten wat er precies is gebeurd, en welke informatie juist is, en welke onjuist. Die onafhankelijke die bij het relaas betrokken moest worden, werd gevonden in ondergetekende, Gerrit Westerink, oud-burgemeester van Schagen, die zich bij deze opdracht laat bijstaan door Martin van der Jagt.

Wij hebben de afgelopen weken een reeks gesprekken gevoerd met allerlei betrokken uit de politiek, maar ook uit Burgerbrug. Uiteraard weten we niet of we nu iedereen die zijn zegje wil doen in de gelegenheid hebben gesteld om ons te informeren, maar wie dat alsnog wil doen wordt bij dezen uitgenodigd.

Hebben wij u nog niet gesproken, maar wilt u ons informeren over uw mening c.q. uw ervaringen met de verkoop van de oude school aan Old Skoel, laat ons dat dan weten. Wij zullen op maandagavond 23 augustus van 18.30 uur tot 21.00 uur aanwezig zijn in de Herboren Toren in Burgerbrug, waar wij u graag willen ontvangen.

Graag willen we bij benadering weten hoeveel personen wij kunnen verwachten. Wilt u uw komst daarom per mail melden bij griffie@schagen.nl. Zonder aanmelding bent u natuurlijk ook welkom, maar wellicht kunnen we u dan niet direct te woord staan.

Gerrit Westerink
Martin van der Jagt