Inventarisatie OldSkoel

Aan de Grote Sloot staat de OldSKoel. Zonder bestemming en in bedenkelijke staat.

Wat willen wij, inwoners van Burgerbrug, nou eigenlijk met dat gebouw?

Het is een mooi stuk grond voor woningen. Zeker in deze tijd van woningschaarste, en zeker voor starters, zouden woningen zeer welkom zijn. Maar voordat gebouwd kan gaan worden zijn we minstens vier jaar verder. En de kosten die met het bouwen en de voorbereidende werkzaamheden gepaard gaan, maken het twijfelachtig of de woningen, die er uiteindelijk komen, wel betaalbaar voor starters zullen zijn. En zitten we wel te wachten op dure woningen voor kopers van buiten Burgerbrug?

Misschien kan het gebouw van de OldSkoel nog wel worden opgeknapt en geschikt gemaakt voor culturele activiteiten. Voor cursussen, tentoonstellingen, workshops, ateliers. En willen wij Burgerbruggers, zo nu en dan, daar binnen kunnen lopen voor een praatje en een kopje koffie. Een krantje kunnen lezen, yogales krijgen, met de pc leren omgaan? Of iets wat kapot is daar kunnen laten repareren? Een dorpshuis dus, waar we elkaar kunnen ontmoeten en vergaderen, biljarten, schaken, kaarten.

Wat willen wij, Burgerbruggers, nu eigenlijk met (het terrein van) de OldSKoel?

Laat het ons, de Dorpsraad, nu voor eens en voor altijd weten. Gebruik het inventarisatieformulier, dat wij in de komende week op ieder adres zullen bezorgen. Wij vragen aan iedereen dat formulier in te vullen en voor 31 oktober in te leveren op één van de op het formulier vermelde adressen. Doe het zo snel mogelijk, want anders vergeet je het misschien.

Laat de meerderheid spreken en wij zullen met die wil van de meerderheid de gemeente adviseren wat zij met de OldSKoel moet doen.

Helaas, en dat moet gezegd, kunnen wij geen garantie geven, dat waar de meerderheid van de Burgerbruggers zich voor uitspreekt, ook uiteindelijk gerealiseerd kan en zal worden. Maar we kunnen, en zullen, wel zoveel mogelijk invloed uitoefenen, zodat door iedereen naar de wens van de Burgerbruggers wordt gehandeld.