Dorpsraad vergadering

Wanneer:
5 februari 2018 @ 20:00 – 22:00
2018-02-05T20:00:00+01:00
2018-02-05T22:00:00+01:00
Waar:
Herboren Toren
Burgerweg 62A
1754 KE Burgerbrug
Nederland
Contact:
Elli Ruijter-Masteling

AGENDA

1. Notulen vergadering 16 oktober 2017

2. Lijst met actiepunten

3. Update herstel vlotbrug

4. Werkbezoek PS-commissie Mobiliteit en Financiën 15 januari 2018

5. Evaluatie Jaarvergadering 27 november 2017

6. Financieel verslag 2017

7. Jaarverslag 2017

8. Sponsoring Rabobank

9. PS themabijeenkomst “Bereikbaarheid van het Platteland” 29 januari 2018

10. Bijeenkomst Gemeente/werkgroep verkeer 31 januari 2018

11. Stand van zaken/ wat verder ter tafel komt (mail Riet Dapper 10-01 en mail Jan Ruijter 13-01)

12. Rondvraag

Dorpsraadvergaderingen zijn openbaar.

I.v.m. de beschikbare ruimte verzoeken wij u vriendelijk u vooraf aan te melden als u de vergadering wilt bijwonen.