Onze lieve vrouw waakt al 150 jaar over Burgerbrug…

De Roomskatholieke kerk en parochie in Burgerbrug heet “Onze Lieve Vrouw Geboorte”. Deze naam verwijst naar het feest “Maria Geboorte” op 8 september, waarmee de geboorte van Maria (de moeder van Jezus) wordt gevierd. Maria is de beschermheilige van de parochie in Burgerbrug, die dit jaar 150 jaar bestaat. Na jarenlange voorbereidingen werd de kerk in 1866 opgeleverd en werd ook het gemengd koor St. Caecilia opgericht, dat dit jaar ook 150 jaar bestaat.

Genoeg redenen voor een groot jubileumfeest! Zondag 18 september a.s. is er om 10.30 uur een eucharistieviering waarin het jubilerende koor de vierstemmige Missa Brevis (van Gounod) ten gehore brengt. Hier wordt al tijden voor gerepeteerd. De viering wordt voorgegaan door maar liefst vier “heren”: Mgr. Van Burgsteden, Deken Moltzer, Pastoor Goedhart en Pastoor Hulsebosch.

Het parochiebestuur heeft al haar parochianen en oud-parochianen uitgenodigd om bij deze feestelijke viering aanwezig te zijn. Aansluitend op de viering is er een gezellige samenkomst in De Watersnip.

(Deze informatie en foto komen van http://www.kerkburgerbrug.nl/ waar u ook informatie over de historie van de kerk kunt vinden en uit Het Bereik; dit is het parochieblad voor Zuid-Zijpe/St.-Maarten).