Herstel Jacob Claessesluis

Maandag 8 mei a.s. worden de constructievloeren bij de Jacob Claessesluis gestort. De werkzaamheden zijn tot nu toe steeds uitgevoerd zonder (langdurige) wegafsluitingen, maar dit is a.s. maandag helaas niet te voorkomen. Vanaf 9 uur worden extra verkeersborden bijgeplaatst, waaronder een voorwaarschuwing in Burgerbrug, zodat e.e.a. goed staat aangegeven. Na afloop van de betonstort wordt de extra bebording er weer afgedraaid.

I.v.m. de (verschoven) betonstort van a.s. maandag zijn ook de aansluitende werkzaamheden iets naar achter verschoven, dit met het oog op constructieve veiligheid. De betonconstructie bij met name vleugelmuur A moet namelijk voldoende zijn uitgehard, voordat de vijzelpalen en bigbags kunnen worden verwijderen.

De planning van de werkzaamheden in week 19 is als volgt:

Maandag 8 mei: storten constructievloeren

Dinsdag 9 mei: uitharding betonconstructie en aanbrengen platenbaan t.b.v. afvoer bigbags

Woensdag 10 mei: uitharding betonconstructie en aanvoer afvalbakken t.b.v. afvoer bigbags

Donderdag 11 mei: verwijderen vijzelpalen (vanaf het water), aanpassen damwand bij vleugelmuur B i.v.m. gasleiding en aanvullen vleugelmuur C met grond

Vrijdag 12 mei: start verwijderen bigbags (vanaf het water) en aanvullen vleugelmuur C/D met grond

Naar verwachting zal het verwijderen van de bigbags in week 20 worden afgerond. In week 20 kan na het aanvullen ook de damwand bij vleugelmuur C en D worden verwijderd en kan de betonconstructie bij vleugelmuur B worden afgerond. Dit moet gefaseerd worden uitgevoerd i.v.m. de aanwezige gasleiding. Aansluitend kan ook hier de grond worden aangevuld, maar het heeft de voorkeur van de aannemer om dit te combineren met A. Ook zal de staalconstructie van het schort in week 20 op de betonvloer van vleugelmuur A worden aangebracht.

Het worden bedrijvige weken, waarbij meerdere keren de weg over de sluis tijdelijk zal moeten worden afgesloten. De aannemer rekent hierbij op uw begrip!

Bij vleugelmuur A kan worden aangevuld na afronding van het metselwerk medio week 23. De verwachting is daardoor dat alle werkzaamheden in week 23/24 zijn afgerond en ook de keet dan zal worden afgevoerd en de rust eindelijk terugkeert rond de sluis.