“Plan Van Schie” wordt Welgelegen

Overgenomen van Overheid.nl:

Besluit openbare ruimte (straatnaambesluit): Welgelegen in Burgerbrug

Benoemen openbare ruimte in het kader van de Wet bag

Burgemeester en wethouders van Schagen;

Gezien het plan voor de realisatie van 14 woningen op het perceel Grote Sloot 108 in Burgerbrug;

Overwegende dat,

op grond van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Bag) de gemeente verplicht is aan een openbare ruimte een naam toe te kennen;

het toekennen van een naam aan dit planperceel noodzakelijk is voor het toewijzen van nummeraanduidingen;

overleg heeft plaatsgevonden met de historische vereniging en de dorpsraad van de desbetreffende woonplaats waar het te benoemen perceel zich bevindt;

Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, het delegatiebesluit van 26 maart 2013 en de Verordening naamgeving en nummering (adressen);

besluiten

  • 1. overeenkomstig bijgevoegde tekening met het nummer 17-006 vast te stellen de openbare ruimte met de naam: Welgelegen;
  • 2. dat het besluit genoemd onder 1. met ingang van 28 juniย 2017 in werking treedt.

Schagen, 28 juni 2017

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen

Mevrouw I. Jelierse

Medewerker gegevensbeheer