Kleine portemonnee? Ook úw kind doet mee!

Te weinig ouders van schoolgaande kinderen maken gebruik van de voorziening Meedoen Noordkop, een tegemoetkoming in kosten voor schoolspullen, sport- en culturele activiteiten voor gezinnen met een laag inkomen. De gemeente lanceert daarom een campagne om gezinnen op de voorziening te attenderen én om schoolgaande kinderen tot 18 jaar en hun ouders uit te nodigen voor een evaluatie van het aanbod.

Een chromebook, een fiets, een schooltas, schoolreisjes… schoolgaande kinderen hebben veel spullen nodig en voor gezinnen met een laag inkomen is dat soms een aderlating. Lid zijn van een sportclub betekent contributie, tenue, sportkleding en –schoenen, ook daar zijn kosten aan verbonden. Hetzelfde geldt voor muziekles of teken- of toneelles etc. Toch wil de gemeente dat álle kinderen kunnen meedoen, ongeacht het inkomen van hun ouders. Daarom is ‘Meedoen Noordkop’ in het leven geroepen, een voorziening die gezinnen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm een tegemoetkoming aanbiedt van € 350,- per kind per jaar. Dit geld is te besteden via de webshop van Meedoen Noordkop, waar vele lokale winkels en bedrijven op zijn aangesloten.

Wethouder Ben Blonk legt uit: “Onze jeugd is onze toekomst. Ik wil graag dat alle kinderen in onze gemeente zich veilig, gezond en gelukkig kunnen ontwikkelen en hun talenten kunnen ontplooien. Dat is natuurlijk niet alleen een kwestie van geld, maar voor ouders met een laag inkomen kan geld wel een belemmering zijn om hun kinderen met alles mee te laten doen. Die belemmering willen we wegnemen met Meedoen Noordkop.” Uit recent onderzoek blijkt dat lang niet alle gezinnen, die ervoor in aanmerking komen, gebruik maken van deze voorziening. De wethouder: “ Dat kan komen doordat ze er niet vanaf weten, daarom besteden we er de komende tijd aan met een advertentiecampagne. Het kan ook zijn dat het aanbod in de webshop van Meedoen Noordkop niet goed aansluit op de behoeften van de kinderen. Daarom nodigen we kinderen van 4 tot 18 jaar en hun ouders uit om met ons mee te denken over de producten die in de webshop aangeboden moeten worden.”

Je kunt je hiervoor aanmelden via meedoennoordkop@schagen.nl. Dan ontvang je een uitnodiging om 20 september naar het gemeentehuis te komen om de web-shop te testen en te helpen verbeteren. “Ik hoop op een hoge opkomst. Hoe meer jeugd en ouders met ons meedenken, hoe beter we hen van dienst kunnen zijn. Samen werken aan geluk, noemen we dat.” Aldus wethouder Blonk. Meer informatie over Meedoen Noordkop is te vinden op www.meedoennoordkop.nl

2017-07-20 bijlage advertentie kindpakket