Vlotbrug niet vlot hersteld

Woensdag 11 oktober jl. hadden leden van de Dorpsraad een bespreking met de omgevingsmanagers van Provincie en Waaksaam over het herstel van de vlotbrug. De Provincie is eigenaar van de vlotbrug en Waaksaam voert in opdracht van de Provincie de werkzaamheden aan de brug uit.

De Dorpsraad had gevraagd waarom herstel van de vlotbrug zo lang moet duren en werd daarom uitgenodigd voor dit gesprek. Omgevingsmanagers Koomans en Boen startten met een uitgebreid verslag over de stand van zaken: de brug is ernstig beschadigd. Zowel het remmingswerk naast de brug (noordwestzijde), de constructie onder de brug als de constructie bij het oprijden van de brug vanaf de N9 zijn kapot. Momenteel wordt onderzocht wat en hoe er precies vervangen moet worden. Hier zijn allerlei berekeningen voor nodig: dit betreft constructie- en kostenberekeningen. De te vervangen onderdelen moeten allemaal op maat worden gemaakt. Voordat de materialen kunnen worden besteld, moet er eerst duidelijkheid en overeenstemming zijn over wat het allemaal gaat kosten; de verzekeringsmaatschappij vereist dit alvorens zij gaat betalen en voor de Provincie is dit een vereiste omdat zij de kosten maatschappelijk moet verantwoorden. Deze factoren kosten tijd.

De houten remmingswerken van alle vlotbruggen in het Noordhollands Kanaal staan op de nominatie om te worden vervangen; dit zou eind 2017 worden aanbesteed. Nu bij de Burgervlotbrug een deel van de remmingwerken beschadigd is, heeft de Provincie besloten om WaakSaam de vervanging van de totale remmingswerken van de Burgervlotbrug uit te laten voeren in combinatie met de reparatiewerkzaamheden die toch al uitgevoerd moeten worden. Tevens stond er voor over twee jaar groot onderhoud van de vlotbrug gepland. Het plan is om dit nu ook direct mee te nemen bij de reparatie. Hierdoor is de brug wel langer gestremd dan in eerste instantie is aangegeven: naar alle waarschijnlijkheid gaat de brug nu pas eind maart weer open voor gemotoriseerd verkeer.

WaakSaam en de Provincie Noord-Holland hebben tweewekelijks overleg over de vlotbrug om alle benodigde stappen en besluiten richting de uitvoering zo snel mogelijk te kunnen maken (ontwerp, offertes, bestellingen e.d.). De Dorpsraad wordt op de hoogte gehouden van de voortgang en zal hierover regelmatig berichten publiceren.

Tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad op maandag 27 november a.s. geeft de technisch manager van WaakSaam een mondelinge toelichting op de herstelwerkzaamheden.

Mocht u veel extra kosten maken door de stremming van de brug, dan kunt u proberen uw schade te claimen via de procedure “tegemoetkoming nadeelcompensatie van de provincie Noord-Holland”. Het formulier voor de aanvraag daarvan, vindt u hier. U kunt het formulier ook opvragen via de Dorpsraad (dorpsraad@burgerbrug-nh.nl); dan krijgt u het toegestuurd. Houd er rekening mee dat de gevolgen van veel rechtmatige besluiten en/of uitvoeringshandelingen in Nederland behoren tot het normaal maatschappelijk risico, waarvan de nadelige gevolgen voor rekening van degene die schade lijdt behoren te blijven. Het kan voorkomen dat het individueel belang zodanig zwaar wordt getroffen door een overheidsmaatregel en/of besluit, dat de daaruit voortvloeiende schade onevenredig is. In dat geval kan de schade, onder voorwaarden, voor tegemoetkoming in aanmerking komen.

Vrijdag 20 oktober jl. is door NH Nieuws een item gemaakt rondom de vlotbrug en het bericht van de Provincie dat er geen nieuwe oeververbinding komt. U kunt het nieuwsitem hier terugkijken.