Rondom de vlotbrug

WaakSaam – uitvoerder van de herstelwerkzaamheden aan de vlotbrug – heeft een conceptplanning opgesteld voor de werkzaamheden in de komende maanden:

  • Eind december/begin januari 2018: verwachting akkoord van de provincie Noord-Holland op het uitvoeringsontwerp (UO); hierna bestelt WaakSaam de materialen voor de remmingwerken (onder meer stalen buispalen en stalen balken).
  • Tot eind februari: levertijd en coaten van de materialen.
  • Eind februari: start herstelwerkzaamheden en tevens inzet pontveer voor (brom-)fietsers en voetgangers.
  • Eind maart: Burgervlotbrug gereed en weer bruikbaar voor al het verkeer.

Op uitnodiging van wethouder Beemsterboer van de gemeente Schagen, de Ondernemers Federatie Schagen en Dorpsraad Burgerbrug e.o. komen op maandag 15 januari a.s. Provinciale Statenleden van de commissie mobiliteit en financiën op werkbezoek om de situatie rondom de vlotbrug(gen) zelf te ervaren en in gesprek te gaan met inwoners en bedrijven die afhankelijk zijn van de vlotbrug(gen). De uitnodiging met het volledige programma treft u hier aan: Uitnodiging-werkbezoek-vlotbrug.jpg (415 downloads)

Op 27 november jl. is tijdens de jaarvergadering van de Dorpsraad Burgerbrug e.o. door Diederik Schrama – beleidsadviseur mobiliteit van de Provincie N-H – een toelichting gegeven op de rapportage naar aanleiding van de studie over nut en noodzaak met betrekking tot een nieuwe oeververbinding over het Noordhollands Kanaal. Het volledige rapport treft u hier aan: Rapportage studie nut en noodzaak nieuw oeververbinding (383 downloads) . De gemeente Schagen heeft aangekondigd een nieuw onderzoek uit te willen laten voeren.