Slurry Swivel….?

Loonbedrijf Borst uit Burgerbrug heeft een nieuw systeem voor het uitrijden van drijfmest: de Slurry Swivel. Hiermee wordt sinds 15 februari jl. voor verschillende melkveehouders de drijfmest uitgereden. Het voordeel van de Slurry Swivel is dat er minder schade aan de bodem wordt gemaakt omdat de mest via een boom over de tractor heen naar de voorzijde wordt overgebracht. Hierdoor wordt de verdeling van de trekkracht verdeeld over de hele trekker, blijven de voorwielen steviger op de grond en kan er makkelijke gedraaid worden op de kopakker. Bovendien is de bodemdruk minder omdat het geheel lichter in gewicht is.

(Gedeeltelijk overgenomen uit het NHD)