WaakSaam bericht over herstel vlotbrug

Hierbij informeren wij u graag over de Burgervlotbrug. Wij beseffen dat het feit dat de brug niet gebruikt kan worden door gemotoriseerd verkeer erg vervelend is voor omwonenden en inwoners van Burgerbrug. De tijd die nodig was voor de voorbereidingen van de werkzaamheden heeft uw geduld op de proef gesteld. Gelukkig kunnen we nu melden dat WaakSaam op 5 maart start met de reparatie van de vlotbrug. Wij voeren deze werkzaamheden uit in opdracht van de provincie Noord-Holland.
Bij de voorbereidingen kwam veel kijken. Niet alleen doordat de brug ernstig beschadigd is bij de aanvaring, maar ook doordat de provincie en WaakSaam hebben besloten meerdere werkzaamheden te combineren. Naast de reparatiewerkzaamheden worden de remmingwerken (zie foto) vervangen. De nieuwe remmingwerken zijn van staal en beschermen de Burgervlotbrug veel beter tegen aanvaringen. Ook vervangen we diverse geleidewerken (zie foto) en er wordt onderhoud aan de vlotbrug zelf uitgevoerd; onder meer worden de pontons gecoat en aan de onderzijde vervangen we een groot aantal platen. Diverse werkzaamheden kunnen niet tegelijk uitgevoerd worden. We moeten namelijk voorkomen dat materieel en mensen elkaar in de weg zitten.
Planning
Maandag 5 maart – medio april
Demonteren onderdelen vlotbrug, afvoeren naar de werf, werkzaamheden aan de vlotbrug op de werf, terugplaatsen onderdelen vlotbrug.
Nadat de onderdelen van de vlotbrug naar de werf zijn gebracht worden de remmingwerken en de geleidewerken vervangen.
Medio april – 22 april, 17.00 uur
Uitlijnen, afstellen en testen van de beweegbare delen van de vlotbrug. Op 22 april 17.00 uur is de Burgervlotbrug open voor al het verkeer.
Bereikbaarheid
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is de Burgervlotbrug van 5 maart tot 22 april gestremd voor al het verkeer.
Gemotoriseerd verkeer via omleidingsroute
Gemotoriseerd verkeer volgt tijdens de afsluiting van de brug de huidige omleidingsroute via de St. Maartensvlotbrug en de Schoorldammerbrug.
Veerpont voor (brom-)fietsers en voetgangers
(Brom-) fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een veerpont die vanaf de noodsteigers vaart. De vaartijden van de pont zijn: maandag tot en met zaterdag van 06.30 uur tot 19.00 uur en zondag van 08.30 uur tot 19.00 uur.
Hinder voor de scheepvaart maximaal 30 minuten
Voor de scheepvaart op het Noordhollandsch Kanaal geldt ter plaatse van de Burgervlotbrug oponthoud van maximaal 30 minuten.
Monitoren woningen
Omdat we in de nabijheid van woningen werken gaan wij extra zorgvuldig te werk. Uiteraard willen wij schade aan bebouwing voorkomen. Een gespecialiseerd bedrijf maakt voor de start van de werkzaamheden een bouwkundige opname van de woningen aan de Burgerweg 1 tot en met 5 en de Rijksweg 19, 20 en 20a in Burgerbrug. De betreffende woningen ontvangen een brief hierover. WaakSaam plaatst trillingsmeters om ervoor te zorgen dat tijdens de werkzaamheden de trillingen binnen veilige normen blijven.
Meer informatie?
Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de Burgervlotbrug? Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 0800 – 0200 600 (gratis) of mail naar servicepunt@noord-holland.nl.
WaakSaam
Gebiedsaannemer WaakSaam voert tot juni 2025 het beheer en onderhoud van vaarwegen, wegen, bruggen, groen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland uit in opdracht van de provincie Noord-Holland. Op www.waaksaam.com leest u meer over WaakSaam. U kunt zich daar ook aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief.