UITNODIGING – Ondernemersavond OFS 23 november

Woensdag 23 november
Inloop 19:30 – Start 20:00
Dorpshuis Ahoj (Dorpsstraat 37, 1747 HA Tuitjenhorn)

Aanmelden: info@ondernemendschagen.nl

 

Op woensdagavond 23 november vindt er een inspirerende ondernemersavond plaats voor ondernemers uit de gemeente Schagen. Alle ondernemers uit de gemeente zijn van harte welkom. De avond gaat van start met de jaarlijkse ALV van de Ondernemers Federatie Schagen (OFS). De aanwezigen worden door het bestuur geïnformeerd over actuele ontwikkelingen en de afgelopen periode. In het tweede deel van de avond zullen de wethouders Simco Kruijer en Hans Heddes een toelichting geven over voor ondernemers belangrijke ontwikkelingen. Simco Kruijer, Portefeuille Wonen en Economie, zal ingaan op ontwikkelingen gericht op woningbouw, het stikstofbeleid en infrastructuur. Hans Heddes, Portefeuille Duurzaamheid, Mobiliteit en Openbare Ruimte, zal onder andere de RES, mobiliteit en duurzaamheid behandelen.

Kortom…. Het belooft een interessante avond te worden die ondernemers uit de gemeente Schagen niet willen missen!

Programma
19:30 uur             Inloop
20:00 uur             Openingswoord en welkom – Hans Bouterse, voorzitter OFS
20:05 uur             Toelichting algemene ontwikkelingen OFS – Hans Bouterse, voorzitter OFS
Korte toelichting financiën OFS – Nen Sneekes, penningmeester
Toelichting ontwikkelingen OFS per sector:
Agribusiness – Nen Sneekes, sectorvoorzitter
Horeca – Maike Zijp, sectorvoorzitter
Industrie&Bedrijven – Kees Mosch, sectorvoorzitter
Recreatie&Toerisme – Kees de Wit, sectorvoorzitter
Detailhandel – Henk van Zanten, sectorvoorzitter
Herbenoeming bestuursleden/Rooster van aftreden – Aftredend en herkiesbaar 2022 – Hans Bouterse

20:35 uur             Vragenronde – o.l.v. Hans Bouterse, voorzitter OFS

20:45 uur             Pauze

21:00 uur             Gastsprekers Simco Kruijer en Hans Heddes

22:00 uur             Afsluiting en netwerkborrel

Aanmelden
Om organisatorische redenen willen wij u, indien u deze ondernemersbijeenkomst wilt bijwonen, verzoeken om u uiterlijk maandag 21 november aan te melden via info@ondernemendschagen.nl, onder vermelding van “aanmelding ondernemersbijeenkomst” en het aantal personen. Na aanmelding ontvangt u een aantal achterliggende documenten, zodat deze vooraf doorgelezen kunnen worden. Concrete vragen kunnen tijdens de vergadering gesteld worden.

Wij rekenen op uw komst en kijken uit naar 23 november!

 

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van OFS

Hans Bouterse, voorzitter