Author: William Zuiderwijk

Kerstbomeninzameling 2023

Persbericht Datum: 27 december 2022 Kerstbomeninzameling 2023 Ook in 2023 zamelt gemeente Schagen weer kerstbomen in. “Ieder jaar zamelen wij de kerstbomen in, want een kerstboom moet niet in de groene bak verdwijnen. Daarnaast...

Bericht van de dorpsraad

Hierbij geef ik u een stand van zaken mee over de verkeersveiligheidsaanpak van de N9. Er is in de afgelopen jaren, onder druk van gemeenten en de provincie, een verkeersveiligheidsonderzoek gedaan van de N9...

Crisisnoodopvang in Petten verlengd

Crisisnoodopvang in Petten verlengd De crisisnoodopvang aan de Zuiderhazedwarsdijk in Petten staat oorspronkelijk gepland tot 31 december 2022. Zoals te lezen is in de media is de druk op het Centraal Orgaan opvang asielzoekers...