Bericht van de dorpsraad

Hierbij geef ik u een stand van zaken mee over de verkeersveiligheidsaanpak van de N9.
Er is in de afgelopen jaren, onder druk van gemeenten en de provincie, een verkeersveiligheidsonderzoek gedaan van de N9 en de N99. Dit onderzoek heeft geleid tot een rapportage met alle kansrijke maatregelen die helpen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeente Schagen heeft altijd naar het Rijk gecommuniceerd dat zij als wegbeheerder actie moet ondernemen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Dit jaar is er een klein beetje geld beschikbaar gesteld voor kleine maatregelen op of langs de N9 om de verkeersveiligheid te verbeteren. De gemeente Schagen vindt dit nog niet genoeg, want de belangrijkste grote maatregelen (rijbaanscheiding, omlegging van de weg om dorpen heen) kosten veel meer dan het geld wat nu beschikbaar is gesteld. De gemeenten in de regio zijn nu ambtelijk in overleg met het Rijk en de Provincie over de kleine maatregelen. Met kleine maatregelen moet u denken aan bijvoorbeeld een verbetering van de oversteek voor fietsers, verbeterde wachtplaatsen voor fietsers (Sint Maartensvlotbrug en Burgervlotbrug), een veel duidelijkere komgrens daar waar de N9 een dorp doorkruist, de tijdelijke inzet van een flexflitser (een mobiele flitspaal), aanpassingen aan afslagen en aanpassing van fietspaden die te dicht op de N9 liggen. Helaas is er nog geen planning gecommuniceerd. Naast dat de gemeenten pleitten voor de snelle realisatie van de juiste kleinere maatregelen, zullen de gemeenten ook blijven hameren op het feit dat de verkeersveiligheid nog veel meer verbeterd wordt als de grotere maatregelen ook worden uitgevoerd.