Burgervlotbrug – stand van zaken

Op 12 september ontstond ernstige schade aan de Burgervlotbrug toen een binnenvaartschip tegen de vlotbrug aan voer.
Een deel van de palen die de brug beschermen brak af. Van de vlotbrug zelf is onder andere het ponton en de bevestiging van de scharnieren aan de wal beschadigd.

Noodreparaties

De komende dagen voert WaakSaam noodreparaties uit aan de Burgervlotbrug. Onderzocht wordt of de brug weer open en dicht kan en daarna gebruikt kan worden door (brom)fietsers en voetgangers. Dit zal in de loop van deze week duidelijk worden.

De tijdelijke pont blijft in gebruik tot voetgangers en (brom)fietsers weer over de brug kunnen. De vaartijden van de pont zijn: maandag tot en met zaterdag van 06.30 uur tot 19.00 uur en zondag  van 08.30 uur tot 19.00 uur

Autoverkeer volgt omleidingsroute

Ook na de noodreparaties is de draagkracht onvoldoende voor gemotoriseerd verkeer.
De planning voor volledige reparatie is nog niet vastgesteld, maar duidelijk is dat het langere tijd zal duren voordat de vlotbrug weer toegankelijk is voor al het verkeer. Momenteel wordt uitgegaan van een stremming tot eind januari 2018.
De omleidingsroutes voor autoverkeer lopen via de St. Maartensvlotbrug en de Schoorldammerbrug.

Scheepvaart

Het Noordhollandsch Kanaal is niet gestremd, maar voorzichtig varen is geboden vanwege de schade aan de brug.

Dit bericht komt van WaakSaam: WaakSaam beheert en onderhoudt in opdracht van de provincie Noord-Holland tot juni 2025 vaarwegen, wegen,  groen, bruggen, sluizen, gebouwen en terreinen in de Kop van Noord-Holland.