Onvoorziene slijtage – vlotbrug pas weer op 3 juni open

Vrijdag 30 maart bezochten leden van de Dorpsraad de werf van WaakSaam in Den Helder waar werd uitgelegd waarom herstel van de vlotbrug (weer) langer gaat duren. Hieronder vindt u het persbericht van de Provincie Noord-Holland met een uiteenzetting van de geconstateerde slijtage:

Tijdens het onderhoud en herstel van de aangevaren Burgervlotbrug in de gemeente Schagen, is geconstateerd dat een aantal essentiële onderdelen van de vlotbrug in zeer slechte staat verkeert en dient te worden vervangen.

De onderdelen van de vlotbrug waren al  voor herstel en onderhoud naar de werf in Den Helder getransporteerd. Er zijn zes weken extra nodig om alle werkzaamheden uit te voeren. De Burgervlotbrug gaat daardoor pas op 3 juni 2018 weer in gebruik.

Tijdens het onderhoud aan de Burgervlotbrug zijn op de werf de onderdelen schoon gestraald en zijn metingen verricht. Het staal van een aantal onderdelen van de vlotbrug en drie van de zes pontons waar de brug op drijft, zijn door roest ernstig aangetast. Hierdoor kan de draagconstructie in de toekomst niet worden geborgd en komt de veiligheid van de weggebruikers in het geding. Het is onverantwoord deze onderdelen terug te plaatsen. Bij eerdere inspecties in het voortraject kon deze slijtage niet worden geconstateerd, omdat delen van de brug, zoals de pontons die deels onder water liggen, alleen na demontage en schoon stralen te inspecteren zijn.

Nieuw brugdeel en pontons

Het oostelijke brugdeel naar de pontons (de ‘koebrug’) en twee pontons dienen geheel te worden vervangen en één ponton wordt gerepareerd. Het op maat laten maken van de nieuwe onderdelen is complex en kost tijd. De gebiedsaannemer WaakSaam (die in opdracht van de provincie werkt) en de provincie hebben zich ingezet om de uitloop waar mogelijk te verkorten, onder meer door extra personeel in te zetten. Er zijn zes weken extra nodig om alle werkzaamheden uit te voeren, waarmee de Burgervlotbrug kan worden opengesteld op zondag 3 juni 17.00 uur.

Schade en onderhoud

De provincie herstelt de Burgervlotbrug, die vorig jaar is aangevaren, en voert tegelijkertijd onderhoud uit. Er  worden stalen remmingwerken geplaatst die de Burgervlotbrug beter beschermen tegen aanvaringen. De houten palen direct naast de brug zijn inmiddels vervangen. Begin april  worden de nieuwe stalen buispalen geplaatst. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is de Burgervlotbrug tot 3 juni gestremd voor al het verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van een veerpont.