Glasvezel? Kabeltex!

Waarschijnlijk heeft u wel vernomen dat de glasvezel campagne met E-fiber, waar gemeente Schagen ook een rol heeft vervuld, is gestopt. Het “overall” percentage dat begon met 40%, bleek te hoog voor de hele gemeente Schagen. E-fiber heeft de handdoek in de ring gegooid en ook de gemeente heeft zich teruggetrokken en laat de aanleg van glasvezel verder aan de markt over.

Een aantal geïnteresseerde partijen wil wel gaan aanleggen, maar alleen in de buitengebieden; dit zou gaan om slechts 14% van de adressen in de hele gemeente Schagen. De geïnteresseerde partijen zijn o.a. “Glasvezel Buitenaf”, “Kabeltex” en “Fiber Noord-Holland”.  Deze laatste partij heeft in het buitengebied een brief verspreid en claimt daarin een samenwerking  met de gemeente Schagen te hebben, maar dat is niet waar.

Als alle drie (of meer) partijen abonnees gaan werven, is de kans klein dat één van de partijen de minimaal benodigde 50% gaat halen om uit de kosten te komen. Beemster Schagen heeft zich de afgelopen jaren erg ingezet om glasvezel via E-fiber van de grond te laten komen en heeft inmiddels gesprekken gehad met de genoemde partijen. In deze gesprekken is een aantal punten beoordeeld:

  • De hele gemeenschap van Schagen moet kunnen profiteren van de voordelen van glasvezel, zowel de particulier als het bedrijfsleven.
  • Behalve het voorzien van de buitengebieden, moeten ook binnengebieden (dorpen) waar voldoende animo is, voorzien worden van glasvezel. Hetzelfde geldt voor bedrijventerreinen, recreatiesector etc.
  • Keuzemogelijkheden voor wat betreft het aanbod van mogelijke extra providers. Dit is goed voor de concurrentie en daardoor voor de prijs naar de consument.
  • Flexibiliteit als het gaat om abonnementen(ook bij wijzigingen) en rekening houden met huidige overeenkomsten met providers zoals Ziggo en KPN.

Op basis van de gesprekken spreekt Beemster Schagen haar voorkeur uit voor Kabeltex. Kabeltex is al in het buitengebied van onze buurgemeente Hollands Kroon actief; het bedrijf heeft ruim 30 jaar ervaring en voldoet als enige aan alle bovengenoemde eisen.

Wilt u meer informatie? Beemster Schagen nodigt u graag uit om naar de informatie- en inschrijfavond te komen op donderdag 13 december 2018 in De Jonge Prins aan de Keinsmerweg 42 in ’t Zand of op dinsdag 18 december 2018 in Sporthal Molentocht, P. Ottstraat 1 in Schagerbrug. Vanaf 19:30 uur is de inloop en de presentatie start om 20:00 uur. Er zijn voldoende mensen aanwezig met de nodige kennis, zodat u gericht vragen kunt stellen. Inschrijven ter plekke kan ook, en als u naderhand toch nog behoefte heeft aan  meer informatie bent u welkom in één van de winkels van Beemster Schagen in Schagen (Makado centrum) of Anna Paulowna (winkelcentrum Molensluis) . Meer informatie en inschrijven kan tevens via www.beemsterschagen.nl of noordkop.kabeltex.nl.

Kies voor 100% glasvezel in Schagen, kies voor Kabeltex