Bericht van de Dorpsraad

Beste dorpsgenoten

Dit is de eerste keer dat ik jullie mag berichten over de voortgang, welke we na de zomervakantie hebben bereikt.

Verkeersveiligheid

We hebben van de gemeente een terugkoppeling gekregen over de verkeerssituatie in Burgervlotburg.

We hebben vorig jaar samen met Rijkswaterstaat en de gemeente Schagen ter plaatsen de N9 bezocht. Daar zal de gemeente / Rijkswaterstaat nog terugkomen op de volgende punten:

Op het verzoek voor de 50-kilometer borden bij het binnenrijden van het dorp, of ‘50’ op de weg realiseren. De reactie van Rijkswaterstaat is dat een 50 bord of ‘50’ op de weg een maatregel is uit het onderzoek naar de verkeersveiligheid van de N9 en dat op dit moment de boodschap is van bovenaf dat er geen financiën beschikbaar zijn.

Rijkswaterstaat geeft ook aan dat de aanduidingen rondom het zebrapad voldoende zijn en voldoet aan de geldende richtlijnen. Andere dingen toevoegen zou juist voor meer afleiding kunnen zorgen.

Het verzoek aan Rijkswaterstaat voor een flitspaal in het 50 km/u gebied. Ligt vanaf 3-11-2021 bij Rijkswaterstaat en is er nog geen uitspraak.

We laten het hier niet bij en hebben de gemeente Schagen en ook Rijkswaterstaat uitgenodigd om samen met ons de verkeerssituatie in ons dorp te komen bekijken. Het signaal wat Rijkswaterstaat afgeeft is vanuit een financieel oogpunt en niet vanuit verkeersveiligheid.

 

Feestverlichting

De dorpsraad heeft bij de gemeente Schagen ook het verzoek neergelegd om geduurde de feestdagen, het dorp te mogen versieren met feestverlichting. Hier staat de gemeente voor open. De feestverlichting zal eind november ’22 binnen de Dorpskern opgehangen worden.

Wat betreft de ornamenten of hanging baskets aan de N9, daarvan keurt Rijkswaterstaat het af en geeft aan dat dit niet hoort bij een passende weginrichting. Dit nadat ze in 3-11-2021 hier nog voor openstonden, wordt er vanuit Rijkswaterstaat niet eenduidig gecommuniceerd.

 

Dorpsverandering en onderhoud

Het verzoek voor de vervanging van de picknicktafel op de kruising Ruigeweg / Burgerweg is door de gemeente Schagen uitgevoerd. De houten tafel is vervangen door een onderhoudsvriendelijke betonnen picknicktafel.

De wens voor de picknicktafel bij de rotonde langs de N9 is door de gemeente nu ook goedgekeurd. Ze hebben een voorstel gedaan voor de locatie en ook aangegeven dat er een vuilnisbak bij moet komen. Als we akkoord gaan met de locatie dan zal de gemeente met Rijkswaterstaat afstemmen omtrent het onderhoud.

We hebben nog geen extra nieuws te melden vanuit CPO. De laatste stand zover bij ons bekend is dat op dit moment de grond is overgedragen aan het CPO en van de voorzitter van CPO is gemeld dat  maart / april begonnen wordt met bouwrijp maken.

De aanvraag voor de extra (wandel)brug tussen Sint Maartensburg en Burgerbrug ligt nog bij de gemeente Schagen. Wel hebben vanuit het dorp wat berichten ontvangen dat niet iedereen achter deze aanvraag staat. We gaan dit daarom ook in de dorpsraadvergadering bespreken.

 

Jaarafsluiting 2022

Op 7-11-2022 om 20:00 in de Herboren Toren hebben wij onze jaarafsluiting gehad. Deze dag was ook de condoleance voor Ellie Ruijter, geliefd dorpsgenoot die op donderdag 3-11-2022 is overleden. We wensen de familie veel sterkte.

We hebben een korte terugblik gegeven over het jaar 2022.

Helaas was er ondermeer door COVID-19 een bescheiden voor het dorp winst te melden in de volgende punten.

  • We hebben wel de Klok kunnen ophangen
  • We hebben een nieuwe voorzitter
  • Nog geen verbetering N9

We hebben er wel een nieuw dorpsraad lid bij : Marianne Stroosnijder, die zich tijdens deze vergadering even heeft voorgesteld. We zullen Marianne vragen om zich in de volgende Brugpraat voor te stellen.

We hadden ook goede gastsprekers, zo waren er:

Delta: die een verhaal presenteerde over het glasvezelnetwerk dat in de dorpskern mogelijk gemaakt gaat worden.

Hoogheemraadschap: die een presentatie gaf over de klimaatsveranderingen en wat wij en het hoogheemraadschap hier aan kunnen doen om de veranderingen de baas te blijven.

Gemeente Schagen: die een presentatie gaf over de energie transitie en ons ook mededeelde dat op maandag 14-11-2022 om 20:00 in het gemeentehuis te Schagen nog een bijeenkomst is waar ook Leander bij aanwezig is.

De presentaties zullen op http://wordpress.burgerbrug-nh.nl met u gedeeld worden.

 

Communicatie

De dorpsraad zal ook weer de volgende middelen gebruiken om de stand van zaken te communiceren: Facebookpagina’s : Je ben Burgerbrugger / Dorpsraad Burgerbrug NH en website http://wordpress.burgerbrug-nh.nl. We zullen hier ook de notulen van de dorpsvergaderingen en mededelingen vanuit de gemeente Schagen met u delen.

 

Met vriendelijke groet

 

Willem Zuiderwijk

Namens de Dorpsraad