Hoogheemraadschap een presentatie over de Klimaat veranderingen

Tijdens de jaarafsluiting hield Jan Wijn vanuit het Hoogheemraadschap een presentatie over de Klimaat veranderingen. En wat wij en het hoogheemraadschap er aan kunnen doen om deze veranderingen de baas te blijven.
In de bijlage Burgerbrug 07-11-2022 V1 vindt u de presentatie zoals deze gegeven is.
Namens de dorpsraad
Willem Zuiderwijk